Teadus

Kursuste eel, ajal ja järel oleme osalejatelt üsna palju küsinud ning samuti muid andmeid kogunud.

Tasapisi oleme ka teadusartikleid kirjutanud. Praeguseks on ilmunud

  • Luik, Piret; Suviste, Reelika; Lepp, Marina; Palts, Tauno; Tõnisson, Eno; Säde, Merilin; Papli, Kaspar (2019). What motivates enrolment in programming MOOCs? British Journal of Educational Technology, 50 (1), 153−165.10.1111/bjet.12600.
  • Säde, Merilin; Suviste, Reelika; Luik, Piret; Tõnisson, Eno; Lepp, Marina (2019). Factors That Influence Students’ Motivation and Perception of Studying Computer Science. SIGCSE ’19 Proceedings of the 50th ACM Technical Symposium on Computer Science Education: SIGCSE ’19, February 27–March 2, 2019, Minneapolis, MN, USA. ACM, 873−878.10.1145/3287324.3287395.
  • Luik, Piret; Lepp, Marina; Palts, Tauno; Säde, Merilin; Suviste, Reelika; Tõnisson, Eno; Gaiduk, Maria (2018). Completion of Programming MOOC or Dropping out: Are There any Differences in Motivation? In: Ntalianis. K., Andreatos, A., Sgouropoulou, C. (Ed.). Proceedings of the 17th European Conference on e-Learning ECEL 2018 (329−337). UK: Academic Conferences and Publishing International Limited.
  • Lepp, Marina; Palts, Tauno; Luik, Piret; Papli, Kaspar; Suviste, Reelika; Säde, Merilin; Hollo, Kaspar; Vaherpuu, Vello; Tõnisson, Eno (2018). Troubleshooters for Tasks of Introductory Programming MOOCs. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19 (4), 56−75.10.19173/irrodl.v19i4.3639 .
  • Muuli, Eerik; Papli, Kaspar; Tõnisson, Eno; Lepp, Marina; Palts, Tauno; Suviste, Reelika; Säde, Merilin; Luik, Piret (2017). Automatic assessment of programming assignments using image recognition. In: Élise Lavoué, Hendrik Drachsler, Katrien Verbert, Julien Broisin, Mar Pérez-Sanagustín (Ed.). Data Driven Approaches in Digital Education (153−163). Springer.10.1007/978-3-319-66610-5_12.
  • Lepp, Marina; Luik, Piret; Palts, Tauno; Papli, Kaspar; Suviste, Reelika; Säde, Merilin; Tõnisson, Eno (2017). MOOC in Programming: A Success Story. In: Campbel, Laurie; Hartshorne, Richard (Ed.). Proceedings of the International Conference on e-Learning (ICEL) (138−147).12th International Conference on e- Learning, 1 – 2nd June 2017, USA. Academic Publishing International (API).
  • Lepp, Marina; Luik, Piret; Palts, Tauno; Papli, Kaspar; Suviste, Reelika; Säde, Meriline; Hollo, Kaspar; Vaherpuu, Vello; Tõnisson, Eno (2017). Self- and Automated Assessment in Programming MOOCs. In: Desirée Joosten-ten Brinke, Mart Laanpere (Ed.). Technology Enhanced Assessment (TEA 2016) (72−85). Springer Proceedings of Communications in Computer and Information Science (CCIS). (Communications in Computer and Information Science).10.1007/978-3-319-57744-9_7.

MOOCidega on seotud järgmised juba kaitstud magistritööd

Heidi Meier (2018)
Kristiina Käärik (2018)
Kersti Kivisoo (2018)
Getriin Aaviste (2018)
Raigo Kodasmaa (2017)
Külliki Otsa (2017)
Nele Rosenberg (2017)
Kristina Šabunova (2017)
Johannes Must (2017)
Eerik Muuli (2017)
Merilin Säde (2015)
Annika Hansalu (2015)

ja bakalaureusetööd

Helen Hendrikson (2018)
Edgar Pašenkov (2018)
Inga Konovalova (2018)
Madli Urbanik (2018)
Hanna-Liisa Reponen (2017)
Sixtina Ladva (2017)
Kadi Rõmmel (2017)
Kirsti Tagam (2017)
Ingrid Sarap (2017)
Vello Vaherpuu (2016)
Kaspar Hollo (2016)
Keili Pedel (2016)