Relvistu

Oleme kursustel kasutanud üsna erinevaid tegevusi ja vahendeid õppijate abistamiseks. Osa neist klassikalised, mida tavaliselt ikka MOOCides kasutatakse, mõned on ka meie endi väljatöötatud. Osa töötab automaatselt, teistes on oluline roll inimesel. Osa on kõigile avalikult kättesaadavad (nt courses.cs.ut.ee keskkonnas), osa on aga vaid kursusel osalejatele (nt Moodle’is) kättesaadavad.

 • Automaatne
  • Murelahendaja (kõigile)
  • Enesetest (kõigile)
  • Nädalatest (vaid osalejatele Moodle’is)
  • Automaatkontroll (vaid osalejatele Moodle’is)
 • Mitteautomaatne
  • Laivprogrammeerimine (vaid osalejatele)
  • Abiliin (vaid osalejatele)
  • Foorum (vaid osalejatele Moodle’is)
 • Veel
  • Nädalavideo (vaid osalejatele)
  • Thonny (Debugger) (kõigile)

 

Murelahendaja

Murelahedajad on loodud selleks, et suunata vihjete abil e-kursusel osaleja õige lahenduseni. Need on koostatud tüüpilise probleemide põhjal, mis võivad osalejal ülesande sooritamisel esineda. Murelahendajaid kasutame programmeerimise MOOCidel ja ka statsionaarsetel programmeerimise algkursustel. Peaaegu kõik meie kursuste murelahendajad on programmeerimise kohta. Üks on näiteks tingimuslause ülesande kohta. Tegelikult saab lahendada ka teistsuguseid muresid, nt kuidas kursuse Moodle’i osale juurde pääseda.

Enesetest

Enesetesti eesmärk on anda võimalus osalejal kontrollida enda teadmisi loetu kohta. Punkte vastamise eest ei saa. Nii soovitame ka valesid vastuseid proovida, sest oleme püüdnud vastustele asjakohaseid reaktsioone/kommentaare kirjutada. Me kasutame eneseteste kursuste materjalides, mis asuvad courses.cs.ut.ee keskkonnas.  Tavaliselt eneseteste päris materjali alguses ei ole. Ka funktsiooni materjalis jõuatakse esimese enesetestini alles pärast sissejuhatavat osa.

Nädalatest

Igal nädalal tuleb osalejatel vastata 10 küsimusele, mis kontrollivad, kas materjali on loetud ja mõistetud. Arvestuseks on vaja õigesti vastata vähemalt 9 küsimusele. Suur osa küsimustest on valikvastustega, kusjuures  nii õigete kui valede vastuste puhul saab vastaja tagasisidet. Valestivastatud küsimustele saab vastata uuesti.

Automaatkontroll

Igal nädalal tuleb lahendada ka programmeerimisülesandeid. Lahendusi kontrollitakse ja hinnatakse automaatselt. Automaatkontrolli süsteemi aluseks on Virtual Programming Lab. Olenevalt ülesandest uuritakse lahendusprogrammi teksti ja sisendit/väljundit. Tavaliselt on väljund tekstiline, aga paaril ülesandel töötab automaatkontroll ka pildilise väljundiga.

Õppija saab lahenduse kohta tagasisidet ja võib pärast parandamist lahenduse uuesti esitada.

Laivprogrammeerimine

Osadel kursustel on kasutatud laivprogrammeerimist. Nimelt teatud aegadel üks kursuse korraldajatest vastab osalejate küsimustele nö otse-eetris. Vaatajad näevad, kuidas programm tekib. Laivprogrammeerimise seansid salvestatakse ja neid saab hiljem ka vaadata.

Abiliin 

Kursustel Programmeerimisest maalähedaselt ja Programmeerimise alused toimib abiliin. Kui osaleja mingi ülesandega ise toime ei tule, siis võib ta abiliinile kirjutada. Vastata püütakse mõne tunni jooksul. Seejuures ei anta lõppvastust, vaid püütakse õppijat vihjete abil suunata. Ühel kursusel vastab kordamööda mitu inimest.

Foorum

Õppijad saavad abi otsida ka kursuse foorumist. Kehtestatud on teatud reeglid. Näiteks ei tohi foorumis lahendusi esitada. Foorum on eriti olulisel kohal kursusel Programmeerimise alused II, kus abiliini ei ole.

Nädalavideo 

Igal nädalal või üle nädala tehakse video olukorrast kursusel. See aitab tunnetada, et kõik toimubki nüüd ja praegu sadade inimestega, mis vahel võib e-kursuste puhul ununeda.

Thonny (Debugger) 

Kursustel on soovitatavaks keskkonnaks Thonny, mille mitmetest headest omadustest märgime siin võimalust sammsammuliselt programm läbimängida ning logide salvestamist.