Kursuste võrdlus

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimise õpetamise töörühm korraldab erinevaid programmeerimise kursusi. Tabelis on toodud kolme vaba ligipääsuga veebikursuse (MOOCi) mõned olulisemad aspektid, mille teadmine võib aidata sobiva kursuse valikul.

Programmeerimisest maalähedaselt Programmeerimise alused Programmeerimise alused II
Sihtrühm Inimesed, kel puudub eelnev kokkupuude programmeerimisega. Kursus on mõeldud erinevas vanuses inimestele. Õppijad, kel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene. Kasuks tuleb kursuse “Programmeerimisest maalähedaselt” läbimine, aga seda saab korvata kõrge motivatsiooni ja innuka õppimisega. Kursus eeldab programmeerimisteadmisi vähemalt kursuse “Programmeerimise alused” mahus.
Maht 1 EAP (26h) 3 EAP (78h) 3 EAP (78h)
Nädalaid 4 8 8
Keskmiselt  nädalas 5h 8-9h 8-9h
Sisu Käsitletakse järgmisi teemasid

 • algoritm,
 • programm,
 • muutuja,
 • andmetüübid,
 • tingimuslause,
 • tsükkel,
 • alamprogrammid,
 • regulaaravaldis,
 • andmevahetus,
 • failid.

Programmeerimisega seotud näited erinevatest eluvaldkondadest.

Lisaks kursuse “Programmeerimisest maalähedaselt” teemade tunduvalt sügavamale käsitlusele tutvustatakse ka

 • järjendeid,
 • kasutajaliideseid ja graafikat.
Pärast kordamist on teemadeks

 • kahemõõtmeline järjend,
 • kahekordne tsükkel,
 • andmestruktuurid,
 • viitamine ja muteerimine,
 • andmetöötlus mooduliga pandas,
 • rekursioon

Kursuse lõpuks projekt.

 

Tavapärane kohustuslike ülesannete arv nädalas 2 ülesannet ja nädala lõputest 4 ülesannet ja nädala lõputest 4 ülesannet ja nädala lõputest
Arvestus Lahendatud peavad olema kõik kohustuslikud ülesanded-testid Lahendatud peavad olema kõik kohustuslikud ülesanded-testid Lahendatud peavad olema kõik kohustuslikud ülesanded-testid
Senised toimumised
 • 1. detsember – 28. detsember 2014
 • 9. märts – 5. aprill 2015
 • 5. oktoober – 1. november 2015
 • 7. märts – 3. aprill 2016
 • 10. oktoober – 7. november 2016
 • 6. märts – 2. aprill 2017
 • 11. september – 8. oktoober 2017
 • 16. aprill – 13. mai 2018
 • 10. september – 7. oktoober 2018
 • 8. aprill – 5. mai 2019
 • 11. jaanuar – 6. märts 2016
 • 28. märts – 22. mai 2016
 • 16. jaanuar – 12. märts 2017 (gümnaasiumivanuses õpilastele)
 • 17. jaanuar – 12. märts 2017 (mitteõpilastele)
 • 16. oktoober – 10. detsember 2017 (gümnaasiumivanuses õpilastele)
 • 17. oktoober – 10. detsember 2017 (mitteõpilastele)
 • 15. oktoober – 9. detsember 2018
 • 3. aprill 2017 – 28. mai 2017
 • 15. jaanuar – 11. märts 2018
 • 15. jaanuar – 11. märts 2019
Osalejaid 32 + 638 + 1534 + 1430 + 1792 + 1018 + 2247 + 842 + 1307 + 1038 = 11878 295 + 1770 + 274 + 1554 + 200 + 1518 + 1571 = 7182  945 + 1047 + 745 = 2737
Lõpetajaid 21 + 411 + 1010 + 885 + 1138 + 654 + 1400 + 468 + 773 + 606 = 7366 145 + 970 + 134 + 855 + 89 + 947 + 844 = 3984  306 + 334 + 253 = 893

 

 

 

Tingimuslause kursusel “Programmeerimisest maalähedaselt”

kontrollülesanne = input("Kas kontrollülesanded on arvestatud (jah/ei): ")
test = input("Kas nädala lõputest on arvestatud (jah/ei): ")
if kontrollülesanne == "jah" and test == "jah":
    print("Nädal on arvestatud")
else:
    print("Nädal ei ole arvestatud")

Tingimuslause kursusel “Programmeerimise alused”

kontrollülesanne1 = input("Kas 1. kontrollülesanne on arvestatud (jah/ei): ")
kontrollülesanne2 = input("Kas 2. kontrollülesanne on arvestatud (jah/ei): ")
kontrollülesanne3 = input("Kas 3. kontrollülesanne on arvestatud (jah/ei): ")
kontrollülesanne4a = input("Kas kontrollülesanne 4a on arvestatud (jah/ei): ")
kontrollülesanne4b = input("Kas kontrollülesanne 4b on arvestatud (jah/ei): ")
kontrollülesanne4c = input("Kas kontrollülesanne 4c on arvestatud (jah/ei): ")
test = input("Kas nädala lõputest on arvestatud (jah/ei): ")
if kontrollülesanne1 == "jah" and kontrollülesanne2 == "jah" and kontrollülesanne3 == "jah" and test == "jah":
    if kontrollülesanne4a == "jah" and kontrollülesanne4b == "jah" and kontrollülesanne4c == "jah":
        print("Nädal on arvestatud. Väga tubli, et ka kõik valikülesanded on tehtud!")
    elif kontrollülesanne4a == "jah" or kontrollülesanne4b == "jah" or kontrollülesanne4c == "jah":
        print("Nädal on arvestatud")
    else:
        print("Nädal ei ole arvestatud")
else:
    print("Nädal ei ole arvestatud")