Kombineeritud õpe kursustel

Arvutiteaduse instituudis on üliõpilastele programmeerimist õpetatud juba aastakümneid. See, et programmeerimine pakkus huvi ka teiste erialade üliõpilastele, julgustas meid pakkuma võimalusi veel laiemalt. Tavakursuste kogemused olid MOOCide materjalide koostamisel ja kursuste korraldamisel suureks abiks.

Nüüd aga omakorda on MOOCide materjalid kasutuses ka tavakursustel. Nii saavad üliõpilased suure osa iseseisvalt õppida ja auditoorse tegevuse saab üles ehitada sellest lähtuvalt.